تبلیغات
مجله برخط دانش روان‌شناختی - مقالات در حال ارزیابی

رسانه‌ای مطمئن برای به اشتراک گذاشتن مقالات شما

مقالات در حال ارزیابی

تاریخ:چهارشنبه 23 اسفند 1391-01:05 ق.ظ

کد مقاله عنوان مقاله تاریخ دریافت وضعیت

تاریخ چاپ

1391/3/5

اثربخشی درمان فراشناختی برکاهش علائم اختلال هراس اجتماعی و توجه متمرکز بر خود در نوجوانان مبتلا به اختلال هراس اجتماعی 91/8/15

تایید و در نوبت چاپ

-

1391/3/4

هنجاریابی، پایایی و روایی پرسشنامه طرح‌واره یانگ (نسخه سوم فرم کوتاه) در دو گروه افراد بهنجار و دارای اختلال روانی در شهر تهران 91/7/1

تایید و در نوبت چاپ

-

1391/3/3

بررسی رابطه میان ابعاد فرهنگی با خودکارآمدی عمومی و تحصیلی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران 91/6/4

تایید و در نوبت چاپ

-

1391/3/2

عصب پدیدارشناسی، ترکیب فلسفه و علم عصب برای مطالعه فرایندهای هوشیاری 91/6/1

بازگشت به نویسنده مسئول جهت اصلاح مقاله مطابق نظر داوران

-

1391/3/9

آزمایش SDT در مدل آموزش ورزش

91/5/23

عدم پذیرش اولیه، بازگشت به نویسنده مسئول جهت ترجمه و بازنگری مجدد

-

1391/4/2

آمیختگی فکر- عمل 91/3/20

ارسال به مدیر داخلی شماره چهارم- درحال ارزیابی

-

1391/3/8

مقایسه هراس اجتماعی و حساسیت اضطرابی در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری 91/3/11

بازگشت به نویسنده مسئول جهت تطبیق با قالب مقاله

-

1391/4/1

سیستم‌های مدیریت یادگیری و معیارهای فنی و پداگوژیکی لازم برای انتخاب آن‌ها در سازمان‌ها و موسسات آموزشی 91/3/10

ارسال به مدیر داخلی شماره چهارم- درحال ارزیابی

-

1391/3/7

خودکارآمدی خلاقیت

91/3/7

عدم پذیرش اولیه، بازگشت به نویسنده مسئول جهت ترجمه و بازنگری مجدد

-

1391/3/6

مروری بر نظریه خود تعیین‌گری

91/2/17

بازگشت به نویسنده مسئول جهت تطبیق با قالب مقاله

-

1391/3/1

مقیاس‌بندی چندبعدی، مفاهیم و کاربردها در روان‌شناسی 91/1/17

تایید و در نوبت چاپ

-
Admin Logo
themebox Logo